Sportlov

Skridskodisco Fredag 23:e februari 18.00-20.00
Familjedag Måndag 26:e februari 10-00-14.00

– Kom och var med!