Marknaden

Stort tack till knallar, besökare, sponsorer och inte minst alla ideella krafter som på olika sätt bidrog till en lyckad Solvarbo marknad 2023!
Och vi hade ju tur med vädret också 🙂

Nu inleder marknadskommitté, gruppledare och styrelse arbetet med hur 2024 års marknad ska kunna genomföras. 

Information till besökare

Information till Knallar

Marknadsmöten