Marknadsmöten

Alla i byn är hjärtligt välkomna att delta i våra marknadsmöten:

26/4
24/5
28/6
16/8
6/9
20/9
26/9
30/9 MARKNAD!
9/10 Uppföljning

Alla möten startar 18.00 – Välkomna med era tankar och idéer!