Marknadsmöten

Planerade marknadsmöten för 2022 är:
Måndagar 11/4, 16/5, 27/6, 15/8, 29/8, 12/9, 19/9 samt 26/9.
Samtliga möten sker i bystugan kl 19.00.
När så krävs följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och genomför mötena digitalt.
Möjlighet att delta i möten ges till kommittén, bystugans styrelse, gruppledare och andra intresserade personer från byn.