Föreningen

Solvarbo Bystugeförening bildades 1970 och verkar för att tillhandahålla en allmän samlingslokal för lokal föreningsverksamhet. Föreningen arrangerar återkommande aktiviteter som midsommarfirande, luciafirande, julgransplundring och skollovsdiscon. Utöver det är det föreningens ambition att bjuda in till exempelvis café, teater och filmkvällar. Den absoluta majoriteten av föreningens aktiviteter är öppen för alla som vill att delta men vid speciella tillfällen genomför vi särskilda medlemsaktiviteter som pubkvällar eller medlemsfester.
En viktig del av föreningens verksamhet är, utöver ovanstående, att fungera som arrangör för Solvarbo marknad.

Medlemsavgift och medlemmar
Föreningen har i nuläget ( 2024) ca 125 medlemmar. Vi blir dock gärna fler och alla med intresse för föreningens verksamhet är välkomna att bli medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor per person och år och gäller för det år som avgiften betalas. Avgiften betalas via bankgiro 810-1412 eller swish 1234425328 (solvarbobystugeförening). Märk i bägge fallen med medlemsavgift och  ange vem/vilka medlemskapet avser.

Styrelsen 2024
Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter, och två suppleanter. Till styrelsens hjälp och stöd finns även två revisorer och en revisorssuppleant valda att granska styrelsens verksamhet.

RollNamnMandatperiod
OrdförandeYvonne Wärnfeldt2024
Vice ordförandeKristina Berg2024-2025
KassörAnna Leijon2024-2025
SekreterareJennie Larsson2024-2025
LedarmotUlla Hellkvist2023-2024
LedarmotKristina Alexandersson Malmberg2023-2024
LedarmotMaria Pettersson2023-2024
SuppleantRickard Karlmats2023-2024
SuppleantBernt Boström2024-2025

Stadgar
Klicka på länken nedan för att se våra stadgar.

Aktuella Stadgar