Föreningen

Solvarbo Bystugeförening bildades 1970 och för närvarande har vi totalt ca 110 medlemmar. Föreningen verkar för att tillhandahålla en allmän samlingslokal och ordnar därutöver föreningsaktiviteter såsom t.ex. julfest, valborgsmässofirande, midsommarfirande mm. Bystugan hålls öppen för all föreningsverksamhet på orten. Föreningens löpande verksamhet sköts av styrelsen som till sin hjälp har städgrupper,fastighetsunderhållskommittén, festkommittén, marknadskommittén och valberedningskommittén.

Medlemsavgift
Alla med intresse att verka för vår förenings verksamhet kan bli medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor per person och år och avgiften betalas via bankgiro 810-1412. På inbetalningskortet anger man vilka personer man betalar medlemsavgiften för. Medlemsavgiften gäller för det år som avgiften betalas.

Styrelsen
Styrelsen består av sex ledamöter, varav en vakant just nu. Till styrelsens hjälp och stöd finns även två revisorer
och en revisorssuppleant valda att granska styrelsens verksamhet.

RollNamn
OrdförandeBernt Boström
SekreterareMaria Pettersson
KassörJonna Forlund
LedarmotRickard Karlmats
LedarmotKristina Berg
LedarmotUlla Hellqvist
LedarmotVakant

Styrelsemöten 2022

Ej uppdaterat

Stadgar

För mer information kring våra stadgar klicka på länken nedan

Aktuella Stadgar

Synpunkter och önskemål

Vi i föreningen är mycket tacksamma för alla synpunkter och önskemål som kommer till oss.
Synpunkter kan ni framföra till vem som helst av de ordinarie styrelseledamöterna, lägga i postlådan på bystugans veranda eller lämna till vår ordförande alternativt använd formuläret nedan.

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Skicka

Ordförande
Bernt Boström 070-514 58 89
bernt.bostrom@telia.com

Sekreterare
Maria Pettersson 070-465 49 58
marpet.sol@gmail.com

Kassör
Jonna Forslund 070-782 30 95
frossa22@hotmail.com

Ledamöter
Ulla Hellkvist 072-189 42 90
ullahellkvist@gmail.com

Rickard Karlmats 073-960 60 16
karlmats@gmail.com

Kristina Berg 073-678 94 97
berg.kristina@outlook.com

Suppleant

Anders Alexandersson 073- 052 58 52
info@solvarbofritidsmobler.se