Föreningen

Solvarbo Bystugeförening bildades 1970 och verkar för att tillhandahålla en allmän samlingslokal för lokal föreningsverksamhet. Föreningen arrangerar återkommande aktiviteter som midsommarfirande, luciafirande, julgransplundring och skollovsdiscon. Utöver det är det föreningens ambition att bjuda in till exempelvis café, teater och filmkvällar. Den absoluta majoriteten av föreningens aktiviteter är öppen för alla som vill att delta men vid speciella tillfällen genomför vi särskilda medlemsaktiviteter som pubkvällar eller medlemsfester.
En viktig del av föreningens verksamhet är, utöver ovanstående, att fungera som arrangör för Solvarbo marknad.

Medlemsavgift och medlemmar
Föreningen har i nuläget ( 2023) ca 140 medlemmar. Vi blir dock gärna fler och alla med intresse för föreningens verksamhet är välkomna att bli medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor per person och år och gäller för det år som avgiften betalas. Avgiften betalas via bankgiro 810-1412 eller swish 1234425328 (solvarbobystugeförening). Märk i bägge fallen med medlemsavgift och  ange vem/vilka medlemskapet avser.

Styrelsen 2023
Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter, och tre suppleanter. Till styrelsens hjälp och stöd finns även två revisorer och en revisorssuppleant valda att granska styrelsens verksamhet.

RollNamnMandatperiod
OrdförandeYvonne Wärnfeldt2023
Vice ordförandeKristina Berg2022-2023
KassörAnna Leijon2023
SekreterareMaria Pettersson2023-2024
LedarmotUlla Hellkvist2023-2024
LedarmotKristina Alexandersson Malmberg2023-2024
LedarmotJennie Larsson2023
SuppleantRickard Karlmats2023-2024
SuppleantJonna Forslund2023
SuppleantBernt Boström2023

Stadgar
Klicka på länken nedan för att se våra stadgar.

Aktuella Stadgar